لطفا منتظر بمانید . . .
درباره ما

در نظر داشته باشید نحوه انجام خدمات توسط پرسنل امداد کامپیوتر تحت کنترل و نظارت پیوسته بوده و جلب رضایت شما در اولویت کاری همکاران ما می باشد. پرسنل این مرکز پس از عبور از مراحل سخت گزینشی و بر اساس شایستگی های اخلاقی، و توانمندی های حرفه ای انتخاب می شوند تا امنیت خاطر و رضایت مشتریان امداد کامپیوتر جلب گردد. لطفا در صورت هرگونه نارضایتی از نحوه انجام خدمات، مراتب را سریعا با مرکز تماس امداد کامپیوتر درمیان گذاشته تا ضمن رسیدگی فوری، مورد نارضایتی شما سریعا بررسی گردد. قدردان اعتماد شما هستیم.